Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

PHILIPS
FC9170 | FC9160/A | FC9154 | FC9171 | FC9172 | FC9177 | FC9150/01 | FC9162 | FC9166 | FC9165 | FC9154/01 | FC9160/01